Aktualitātes

4. jūlijs – Starptautiskā Kooperatīvu diena

03.07.2015 Drukāt
4. jūlijs – Starptautiskā Kooperatīvu diena

Sestdien, 4. jūlijā visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā Kooperatīvu diena. Atzīmējot šo dienu, Eiropas lauksaimnieku kooperatīvu organizācija COGECA, kuras dalīborganizācija ir Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, uzsver kooperatīvu lomu nevienlīdzības mazināšanā un godīguma veicināšanā.

 

Šī gada Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) pasludinātā devīze Starptautiskajai Kooperatīvu dienai ir “Izvēlies kooperatīvu, izvēlies vienlīdzību”.

Kā norāda COPA-COGECA ģenerālsekretārs Peka Pesonens (Pekka Pesonen), kooperatīvi mazina nevienlīdzību, jo tie ir atvērti ikvienam – vīrietim vai sievietei, vecam vai jaunam. P.Pesonens: “Tieši pateicoties kooperatīviem, gan sievietēm, gan jaunajiem cilvēkiem ir daudz labākas iespējas atrast darbu un iztikas līdzekļus laukos. Kooperatīviem ir izšķiroša nozīme lauku apvidos uzņēmējdarbības atbalstīšanā, palīdzot lauksaimniekiem labāk realizēt saražoto produkciju, un saņemt par to labāko cenu. COPA-COGECA pārstāv 22 000 lauksaimniecības kooperatīvus, kuri palīdz veicināt ekonomiku un lauku teritoriju attīstību visā Eiropas Savienībā. Lauksaimniecības kooperatīvi arī veicina vienlīdzību, nodrošinot izglītību, apmācību un informāciju saviem biedriem, tāpat kā vietējai lauku sabiedrībai.”

Starptautiskā Kooperatīvu diena tiek atzīmēta katru gadu, pirmajā jūlija sestdienā. Tās mērķis ir vairot kooperatīvu atpazīstamību un sekmēt kooperācijas kustību, starptautisko solidaritāti, ekonomikas efektivitāti, vienlīdzību un mieru visā pasaulē.

Arī Latvijas lauksaimniecībā kooperatīvu loma aizvien pieaug, it īpaši graudu un piena nozarēs. 2014. gadā LLKA ietilpstošie kooperatīvi kopā apgrozīja 343.47 milj.EUR. Lielākie nozares uzņēmumi ir LPKS “LATRAPS”, LPKS “VAKS”, LPKS “Durbes grauds”, LPKS “Piena ceļš”, PKS “Straupe”, LPKS “Trikāta”, LPKS “Viļāni”, KS “Mūsmāju dārzeņi”, u.c.