Aktualitātes

2019.gadā stāsies spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums

12.11.2018 Drukāt
2019.gadā stāsies spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums

2019.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums. Jaunais likums paredz dažādas izmaiņas, atstājot vairāk iespējas kooperatīvai sabiedrībai dažādus jautājumus atrunāt statūtos. Jaunais kooperatīvo sabiedrību likums regulē visu kooperatīvo sabiedrību darbību, neparedzot dažādus izņēmumus kādam konkrētam kooperatīvās sabiedrības veidam.

Jaunais likums paredz atvieglotu kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību, jo vairs nebūs prasība par dibināšanas sapulces organizēšanu.

Turpmāk visas kooperatīvās sabiedrības būs nekomersanti, tomēr uz tiem attieksies Komerclikuma regulējums par komercdarījumiem, komercnoslēpumu, uzņēmumu un filiāli, prokūru un parasto komercpilnvaru.

Tāpat, samazināts statūtos norādāmās informācijas apjoms – nav obligāti norādīt to informāciju, kurai ir paredzēts regulējums ar likumu.

Šobrīd likums nosaka minimālo pamatkapitāla apjomu, taču jaunajā likuma redakcijā noteikts, ka pamatkapitāla minimālais lielums norādāms tikai statūtos.

Noteiktas izmaiņas attiecībā uz Biedru kopsapulces sasaukšanu – turpmāk biedru kopsapulce būs lemttiesīga arī bez kvoruma (gadījumā, ja statūtos tāds nebūs noteikts), taču būs stingri jāievēro likumā noteiktie sapulces izziņošanas principi. Tāpat būs iespēja pieņemt lēmumus bez kopsapulces, kā arī - paredzētas biedru tiesības uz neklātienes (elektronisko) balsošanu.

Līdz 30.06.2019 visas kooperatīvās sabiedrības var brīvprātīgi iesniegt statūtu grozījumus LR Uzņēmumu reģistrā, lai tie atbilstu jaunajam Kooperatīvo sabiedrību likumam, taču no 01.07.2019. grozījumi statūtos iesniedzami obligāti gadījumā, ja tiek veiktas citas izmaiņas.

LLKA biedru kopsapulcē šī gada 30.oktobrī Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja Baiba Lielkalne informēja par plānotajām izmaiņām kooperatīvo sabiedrību darbības regulējumā, sākot no 2019.gada 1.janvāra.

Jaunais Kooperatīvo sabiedrību likums pieejams šeit.

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītājas Baibas Lielkalnes prezentācija pieejama šeit.