Aktualitātes

16.jūnija sēdē valdība atbalstīja priekšlikumu atvieglot nosacījumus, lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu COVID-19 radīto zaudējumu novēršanai

17.06.2020 Drukāt
16.jūnija sēdē valdība atbalstīja priekšlikumu atvieglot nosacījumus, lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu COVID-19 radīto zaudējumu novēršanai

Šī gada 16.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi", paredzot, ka atbalsta izmaksa piena ražotājiem un liellopu audzētājiem pienāksies, ja nozares apgrozījuma kritums būs 5, nevis 20 procenti. 

Noteikumu grozījumi nosaka, ka, lai saņemtu noteikumos paredzēto atbalstu par slaucamām govīm un liellopiem, šo nozaru ražotāju kopējiem ieņēmumiem 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam jābūt par vismaz 5  procentiem zemākiem nekā attiecīgās nozares ražotāju kopējiem ieņēmumiem laikposmā no aprīļa līdz jūnijam vidēji iepriekšējos trijos gados. 
 
Līdz šim spēkā esošais regulējums paredz, ka atbalsts var tikt izmaksāts tikai gadījumā, ja nozares apgrozījuma kritums sasniedz vismaz 20 %. Sakarā ar to, ka Zemkopības ministrija sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām secināja, ka šāds apgrozījuma kritums nozarē visticamāk netiks sasniegts, tika nolemts aicināt valdību veikt grozījumus, samazinot noteikto procentu. Diskusijās un lēmuma pieņemšanā piedalījās arī LLKA valdes priekšsēdētājs I.Jansons, LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece M.Feldmane un LLKA izpilddirektore L.Uzkalne.
 
Lai gan kopējais nozares apgrozījums tik lielu samazinājumu nesasniegs, atsevišķi ražotāji šobrīd sastopas ar nopietnām finansiālām grūtībām, kuras radījis straujais piena iepirkuma cenas kritums.
 
Ministru kabineta noteikumu grozījumi pieejami šeit.
 
Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi pieejami šeit.
 
Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.